Het Latijnse woord voor tandheelkunde is odontologie. Tandheelkunde is een vakgebied dat zich voornamelijk bezighoudt met het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van de tanden en de omringende zaken omtrent ons gebit. In Nederland kun je de studie tandheelkunde in Amsterdam volgen bij het ACTA, maar ook in Groningen bij het RUG en in Nijmegen bij het KUN. Zowel de bachelor als de master bestaat uit een 3-jarig curriculum, dus de studie tandheelkunde duurt in totaal 6 jaar. Als je de masterfase hebt gehaald krijg je de titel tandarts. Vervolgens zijn er nog specialisaties mogelijk tot kaakchirurg en orthodontist. Na het volledig voltooien van de opleiding wordt de specialist ingeschreven in een wettelijk erkend register.

Van jongs af aan poetsen

Specialisaties op het gebied van tandheelkunde

In deelgebieden kunnen tandartsen zich differentiëren in deelgebieden van de tandheelkunde. De erkenning na voltooien van de doorgaans Master opleidingen (M.Sc.) vindt plaats via de wetenschappelijke beroepsorganisaties in het desbetreffende veld, maar hebben geen wettelijke status anders dan de tandheelkundige vooropleiding. We kunnen talrijke deeldisciplines in de tandheelkunde onderscheiden:

 • Pedodontologie oftewel kindertandheelkunde: specifiek gericht op het behandelen van melktanden;
 • Conserverende tandheelkunde: is de studie die zich richt op het saneren (gezond maken) van de tanden door vullingen van goud, amalgaam, composiet of Glasionomeercement;
 • Parodontologie: houdt zich bezig met de behandeling van de structuren rond de tanden, zoals tandvlees en parodontaal ligament;
 • Endodontische tandheelkunde: gericht op behandelen van aandoeningen van het tandmerg;
 • Orthodontie: vakgebied gericht op het corrigeren van een verkeerde tand- en/of kaakstand;
 • Kaakchirurgie oftewel mondheelkunde: zowel kleinere als grotere chirurgische ingrepen in en van de kaken. Ook de Orale pathologie wordt hieronder gerekend;
 • Temporomandibulaire Dysfunctie oftewel TMD: het behandelen van aandoeningen van het kaakgewricht;
 • Adhesieve tandheelkunde: deelgebied van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het restaureren, beschermen of verfraaien van het gebit door het ‘plakken’ van composietmateriaal aan (resterend) tandmateriaal.
 • Prothetiek: het plaatsen van protheses of kronen en bruggen ter vervanging van verloren gegane of serieus aangetaste tanden en kiezen;
 • Implantologie: vakgebied gericht op het vervangen van tanden door zogenaamde implantaten, ofwel kunsttanden;
 • Gerodontologie: het tandheelkundig behandelen van ouderen;
 • Forensische tandheelkunde: vakgebied gericht op identificatie van slachtoffers, onder andere aan de hand van een gebitsstatus.