Jij wilt naar de dichtstbijzijnde tandartsenpraktijk in Amsterdam. Maar je bent altijd bang voor de tandarts geweest en durfde daarom niet naar de tandarts. Toch had je pas gehoord dat er een tandartsenpraktijk in Amsterdam Jordaan was speciaal voor mensen met angst voor de tandarts. Dan besluit je toch maar te gaan. Maar wat houdt zo’n angsttandarts eigenlijk in? Tandartsangst is een wijd verbreid en diepgeworteld fenomeen. Maar liefst 40% van de Nederlandse volwassenen zegt bang te zijn om een tandarts te bezoeken. Zo’n 12% van de bevolking moet zelfs als zeer tot extreem angstig worden beschouwd en 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de behandeling dat zij niet meer durven te gaan. Gelukkig lijkt de angst bij de Nederlandse kinderen minder groot te zijn. Onderzoek laat zien dat ongeveer 15% bang is voor een behandeling en dat 6% extreme angst vertoont. Als mensen het tandartsbezoek uitstellen kan het dan niet anders dan dat mensen problemen krijgen aan tanden, kiezen en het tandvlees. De oorzaken van deze angst kunnen heel verschillend zijn en zijn meestal terug te voeren naar de jeugd. In veel gevallen heeft men het nodige te verduren gehad bij de (school) tandarts. In andere gevallen is de angst ‘afgekeken’ van de ouders of afkomstig van sterk overdreven ‘griezelverhalen’ op school. De meeste mensen die tegen een tandartsbezoek opzien gaan gelukkig wel. De angst richt zich dan vaak op (het geluid van) de boor. Anderen zijn bang voor de pijn en denken voortdurend dat zenuw of tong doorboord gaat worden. Maar voor mensen die echt niet durven, zijn er tegenwoordig angsttandartsen.

De tandarts is niet eng

De angsttandarts

Een angsttandarts is een tandarts die goed kan omgaan met de angst van de patiënt. Hij stelt de patiënt gerust. Daarnaast neemt hij uitgebreid de tijd om te praten over de angsten, wensen en behoeften. De patiënt krijgt uitgebreide uitleg over de behandeling en als hij tijdens de behandeling een moment van rust wil, omdat het even niet meer gaat, is dat mogelijk. Zo leert de patiënt om stap voor stap de tandartsangst te overwinnen. Angsttandartsen hebben veel ervaring met het omgaan met patiënten die zeer angstig zijn. Ze bieden verschillende oplossingen aan tegen de angst, zoals pijnbestrijding of in ernstige gevallen zelfs narcose.