Een goede tandarts vinden

Angst voor de tandarts

Heb jij angst voor de tandarts. Je bent niet de enige: maar liefst 40% van de Nederlandse volwassenen zegt bang te zijn om een tandarts te bezoeken. Zo’n 12% van de bevolking moet zelfs als zeer tot extreem angstig worden beschouwd en 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de behandeling dat zij niet meer durven […]

Tandarts Amsterdam Zuidoost

Wie op internet speurt naar een goede tandarts, raakt het spoor algauw bijster door de enorme hoeveelheid informatie. Een leidraad in zoeken en vinden. Voor elk probleem aan het gebit is wel een specialist te vinden. We kunnen kiezen uit tandartsen gespecialiseerd in implantologie, cosmetische tandheelkunde, prothetiek (kunstgebitten), endodontologie (wortel­kanaalbehandeling), parodontologie (tandvleesproblemen), bleken van tanden, […]

Spoedtandarts Amsterdam

Een tandarts is iemand die als specialisme heeft alles wat met de gezondheid van tanden en de rest van het gebit te maken heeft. Een tandarts kan over het algemeen zijn vak in zijn volle omvang uitoefenen, omdat hij een academische achtergrond op het gebied van de tandheelkunde heeft. Vroeger bestond het vak tandarts […]